Manufacturing

La metodologia Lean Manufacturing és un conjunt de principis, mètodes i tècniques per a la gestió dels processos operatius d’una fàbrica, orientat a augmentar el valor percebut pel client, mitjançant la reducció permanent i sistemàtica del malbaratament.

El seu objectiu és “produir sempre més, amb cada vegada menys recursos” (menys temps, menys espai, menys màquines, menys materials i menys esforç). Això només és possible comptant amb el compromís de tota l’organització cap a la millora continua.

Les fàbriques Lean són ràpides, flexibles i eficients: funcionen com a cintes transportadores sense escales, produint articles de qualitat en la quantia exacta demandada pels clients. Per mantenir la seva rendibilitat i competitivitat, han hagut d’implementar correcta i eficaçment les tècniques, estratègies i metodologies Lean més adequades.

Per a nosaltres constitueixen elements clau de Lean Manufacturing:

 • La sensibilització i conscienciació cultural de tota la línia de comandament en la filosofia Lean i en l’enfocament de la qualitat total.
 • La implicació i el compromís del personal amb l’estratègia i els objectius de l’organització.
 • L’organització i neteja dels llocs de treball (5’s).
 • L’estandardització del treball (mètodes i temps).
 • La implantació de sistemes Pull (tenir en compte la demanda del client).
 • La fabricació en flux tibant i en continu.
 • La producció de lots petits.
 • L’anivellació de càrregues de treball i flux equilibrat.
 • El control visual de la gestió.
 • La reducció de temps de preparació de màquina i de canvi d’útils i eines.
 • El manteniment preventiu de les màquines i instal·lacions.
 • Les aliances amb els proveïdors.
 • L’educació i la formació del personal.
 • La comprensió total de l’activitat de l’empresa.