Office

Lean Office és l’aplicació dels principis del Lean Management en oficines i despatxos, fora de la planta de producció, per a tasques i àrees d’administració, atenció al client, financer-comptable…, on existeix major potencial sense explotar per a la millora de la productivitat i l’eficiència.

Tots els treballadors en major o menor mesura tenim una càrrega administrativa, de gestió, de redacció documental, que ens ocupa un temps important que, la majoria de vegades, es podria dedicar a tasques de major valor per al client i l’empresa. Lean Office ve aplicant-se amb èxit des de fa anys demostrant la seva eficàcia eliminant milers de transaccions diàries, estalviant milers d’hores de treball, incrementant el rendiment i fomentant el treball en equip.

El Lean Office pretén eliminar o reduir els malbarataments o ineficiències de les oficines o serveis d’administració. Alguns malbarataments que es pretenen eliminar o reduir són:

 • Les ineficiències operatives:
  • De persones: l’organització no està estructurada i no fa l’us adequat de tot el potencial humà.
  • De processos: els processos no ens donen els resultats desitjats.
  • D’informació: la informació no és precisa, no arriba a temps o és redundant.
  • D’actius: existeix una incorrecta utilització dels materials i propietats.
 • Les ineficiències organitzatives:
  • De focalització: els membres no coneixen els objectius particulars ni generals.
  • D’estructura: els procediments actuals no s’orienten cap a la reducció d’ineficiències.
  • D’implicació: no existeix la preparació ni motivació que indiqui el camí de l’organització.
  • De propietat del treball: el personal no percep els processos i resultats com a propis.