Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt

Leancat

Col·laboració amb BesWan

Les dues empreses han signat un conveni de col·laboració per treballar juntes cap a la fomentació de la filosofia Lean.

Beswan és una empresa tecnològica que ha elaborat un nou sistema de recollida de dades. BesWan aposta per una fàbrica informatitzada, amb tots els processos interconnectats, per a obtenir més flexibilitat en la producció, optimitzar la presa de decisions, augmentar la productivitat i aconseguir la màxima eficiència dels recursos.

Aquest sistema aporta un valor afegit a la nostra empresa. Amb aquesta tecnologia som capaços de valorar les possibilitats de millora del sistema actual i de definir els objectius a assolir, que mitjançant la implantació de la metodologia Lean els aconseguirem.

Comparteix