Què necessites?

La metodologia Lean és una filosofia de treball que, mitjançant un seguit d’eines, es pot arribar a aconseguir de forma gradual i sistemàtica. Tot i que fomentem la total implantació de la metodologia, a continuació us oferim les eines Lean a aplicar en funció de les necessitats de millora que tingui la vostra organització: