Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt
Imatge De L'Alt

Sistema Lean

Què és Lean?

Lean Manufacturing té el seu origen en el sistema de producció Toyota, a partir dels anys 70 es popularitza, i s’introdueix de forma preferent a la industria automobilística mundial.

L’eix del pensament Lean es basa en l’eliminació constant dels malbarataments amb l’objectiu d’entregar el màxim valor pel client, sempre està enfocat pensant en el client. Significa operar amb més flexibilitat, menys temps, menys malbarataments, menys superfície, menys inventari, menys emmagatzematge i menys esforç humà. En definitiva, generar més valor pel client amb el mínim de recursos.

 

 

Avui en dia Lean s’ha convertit en una filosofia de treball altament efectiva, on els seus principis i tècniques s’estan aplicant més enllà de la producció, en activitats i organitzacions diverses, com: logística, farmacèutic, hospitalari, serveis, construcció i administració pública, entre d’altres.

Conceptes fonamentals per entendre la filosofia són:

 

EL CLIENT
En Lean, tot gira al voltant del client. La nostra meta com a empresa s’ha d’orientar cap al client, i en donar-li el màxim valor. S’han d’entendre les seves necessitats reals per tal d’entregar-li el producte exacte, la qualitat desitjada, el preu correcte, en el moment adequat i la quantitat correcte. Això suposa optimitzar cada procés visualitzant la meta final, i no només visualitzant els requeriments interns.

 

VALOR
És el punt de partida de la metodologia, consisteix en determinar què és el valor des del punt de vista del client. En realitat, és el client el que defineix el valor amb les seves especificacions i necessitats. Tota l’activitat que realitzem sobre el producte o servei ha de tendir a complir amb aquestes especificacions de valor afegit.

 

MALBARATAMENTS
Son l’oposat al valor. És a dir, tota operació que no agregui valor i que el nostre client final no està disposat a pagar és un malbaratament: defectes, sobreproduccions, retreballs, excés d’inventari, etc. La metodologia disposa de diverses eines per tal de reduir i prevenir aquests malbarataments i agregar valor de forma continuada. És important que el personal aprengui a buscar, identificar i minimitzar els malbarataments de forma sistemàtica i continua.

 

PERSONES
És una de les bases de la metodologia Lean. Només si és té la total implicació de les persones es poden realitzar les accions de millora. Aquest participació ha de produir-se a tots els nivells de la organització, de dalt cap a baix. Una empresa Lean fomenta l’esperit d’equip, el desenvolupament del seu personal i la coresponsabilitat de l’èxit i del fracàs.

 

PROCESSOS
La implantació de la metodologia es focalitza en els processos, no en funcions o departaments, i en com optimitzat el flux dels productes o serveis durant tota la cadena de valor. Un procés Lean és aquell que genera valor.

 

MILLORA
És l’essència del pensament Lean. Concretament, la millora continua: la recerca sistemàtica de processos més eficients en consonància amb l’objectiu del negoci, o meta. És responsabilitat de tot el grup i s’aplica a qualsevol àrea de la organització. Cap empresa o organització que no hagi integrat en la seva cultura la millora continua pot ser competitiva a mig i llarg termini.

 

FLUX
Concepte essencial. L’objectiu és aconseguir que en el processos tot flueixi sense obstacles entre operacions, sempre aportant valor, sense que es produeixin esperes o defectes, intentant seguir el ritme que marca la demanada del client.

 

PULL
En contra de la manera tradicional de treballar, fabricar tot el que es pot, entra la metodologia Lean amb el concepte “Pull”. Aquest sistema significa treballar al ritme que marca el client, concretament la seva demanada. Es limita la quantitat de fabricació i subministrament a la demanada, aconseguint controlar els estocs augmentant el ritme de producció.

A una pime?

Les grans empreses han aplicat la metodologia Lean obtenint molts beneficis, en el món automobilístic ja és un requisit. Però per a moltes pimes segueix sent una estratègia desconeguda. Com és? Si és beneficiosa per què no s’ha implantant a les petites i mitjanes empreses de Catalunya?

 

La utilització dels mètodes Lean està a l’abast de tothom i  requereix d’un profund canvi en la manera de pensar i d’actuar, la qual cosa és més senzilla en les petites empreses. L’estructura més reduïda és una oportunitat competitiva. Recolzant-se en la metodologia Lean es pot aconseguir un posicionament diferencial i un avantatge sostenible que no s’ha d’adquirir com un recurs si no que s’ha d’entendre com una capacitat.

 

Per tots és conegut que les petites i mitjanes empreses son el motor d’aquest país. També, sabem que el mercat català és un mercat molt competitiu i que, generació rere generació, s’ha adaptat a diversos canvis importants. Inclús, és veritat quan diem que la cultura catalana flueix molt cap a l’europea. Així doncs, quin és el motiu per què les petites i mitjanes empreses de Catalunya no coneixen o no volen aquest servei?

 

Una de les principals motivacions del naixement de Leancat és per respondre aquesta pregunta. Les poques empreses existents que donen aquest servei son consultories o gestories, Leancat no. No som ni consultors ni gestors. Venim a presentar la filosofia Lean, els seus avantatges i beneficis, i a participar en l’implantació en la seva organització.

Què necessites?

La metodologia Lean és una filosofia de treball que, mitjançant un seguit d’eines, es pot arribar a aconseguir de forma gradual i sistemàtica.

 

 

Tot i que fomentem la total implantació de la metodologia, a continuació us oferim les eines Lean a aplicar en funció de les necessitats de millora que tingui la vostra organització:

Descobreix les avantatges del mètode Lean en 3 minuts: