Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt

Política de Privacitat

Política de Privacitat

Tractament de dades personals

LEANCAT SCCL t’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través de el lloc web: www.leancat.cat

En aquest sentit, el titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

Titular: LEANCAT SCCL

NIF/CIF: F67627091

Direcció: Avinguda Barcelona nº30, Local 7

Correu electrònic: cviana@leancat.cat

Lloc Web: www.leancat.cat

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, Leancat ha d’aplicar els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Transparència: Leancat sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals, els quals poden ser per a un o diversos fins específics sobre els quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.

Minimització de dades: Leancat et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que els sol·licita.

Limitació de termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per les finalitats estrictes sol·licitades.

Leancat t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, Leancat revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que Leancat pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Obtenció de dades personals

Per navegar per www.leancat.cat no cal que facilitis cap dada personal. Els casos en què sí proporciones les teves dades personals són els següents:

Al contactar a través de formularis de contacte o enviar un correu electrònic.

Al inscriure’t en un formulari de subscripció o un butlletí que Leancat gestiona amb MailRelay.

Els teus drets

Leancat t’informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.

Demanar una rectificació o cancel·lació.

Sol·licitar la limitació del seu tractament.

Oposar-te al tractament.

Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-ho directament a la persona titular, el que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se a Leancat i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar la rectificació, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d’aquestes dades en els fitxers de Leancat.

Per exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d’enviar un correu electrònic a cviana@leancat.cat juntament amb la prova vàlida, com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infringeix el Reglament.

Seguretat de les dades personals

Per protegir les teves dades personals, Leancat pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques per evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció dels mateixos.

El lloc web està allotjat en Servatica Technologies, S.L. La seguretat de les teves dades està garantida, ja que prenem totes les mesures de seguretat necessàries. Pots consultar la seva política de privacitat per tenir més informació.

Exactitud i veracitat de les dades personals

Et compromets a que les dades facilitades a Leancat siguin correctes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades.

Com a usuari de www.leancat.cat ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.leancat.cat , exonerant a Leancat de qualsevol responsabilitat al respecte.

Acceptació i consentiment

Com a usuari de www.leancat.cat declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i dones el consentiment  al tractament de les mateixes per part de Leancat en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.