Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt
Imatge De L'Alt

Joc de les 5’s

Joc de les 5’s

La finalitat del del joc de les 5’s no és altre que experimentar els beneficis de treballar de forma ordenada i metòdica. Al final de l’explicació hi ha l’enllaç que us durà a la pàgina del joc.

L’objectiu és el de clicar les lletres ordenades alfabèticament, començant per A i anant fins a la Z, el més ràpid possible. Només podeu fer clic a les lletres majúscules, estan barrejades amb lletres minúscules i símbols. Just en el moment que cliqueu “START” un comptador enrere us deixarà 20 segons per actuar.

Hi ha diferents fases.

1. Comencem amb totes les lletres i vegeu quantes en podreu obtenir.

2. Les lletres petites i símbols extres s’eliminen.

3. En el següent pas les lletres s’ordenen per zones.

4. Finalment, les lletres es distribueixen per ordre alfabètic (“Estandarditzat”).

En aquest cas, hi ha dues fases:

1. Comencem amb totes les lletres i vegeu quantes en podreu obtenir.

2. Les lletres es distribueixen per ordre alfabètic (“Estandarditzat”).

 

http://5salphabetgame.blogspot.com.es/

Conclusions.

Després d’aquestes proves, el joc de les 5’s surt amb una prova de “Troba el defecte”.

S’han eliminat algunes lletres i heu d’esbrinar quines.

Un cop més, el desordre reapareix. Les podrem trobar en el desordre?