Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt
Imatge De L'Alt

Serveis d’enginyeria

Alta d'activitats

Legalització d’activitats i elaboració de projectes

Leancat disposa de professionals experts en la redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de llicències d’obertura, prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, etc.