Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt
Imatge De L'Alt

Tabkey 4.0

Tabkey 4.0

Funcionalitat Tabkey 4.0

La Tabkey és una eina de gestió digitalitzada de la producció per mesurar l’eficiència dels nostres centres de cost d’una manera molt senzilla, visual i a temps real.

Ens permetrà tenir una visió en temps real de l’estat de les seccions de la nostra empresa i obtenir informació tan clara com:

 • Disponibilitat dels equips
 • Rendiment dels equips
 • Qualitat de la producció
 • Indicador OEE

Aquesta eina t’aportarà una informació bàsica per aplicar la millora continua de processos i detectar les possibles pèrdues d’eficiència dels teus centres de cost i treballar possibles millores puntuals o generals.

TABKEY utilitza diferents senyals de les màquines/equips mitjançant el PLC o Controlador i utilitzant si cal, sensors específics. Els senyals enviaran/rebran informació via Bluetooth a un monitor de sala i ha una Tablet de supervisor, la qual es podrà descarregar les dades quan s’aproximi a cada equip.

Aquest sistema està pensat per adaptar-se de manera molt senzilla a qualsevol classe d’equip i fabricant.

PLC / BLUETOOTH

Es tracta d’un equip de control dissenyat a mida per aquesta aplicació, i tindrà les següents prestacions de sèrie i algunes d’opcionals:

 • Connectivitat Bluetooth
 • Connectivitat WIFI
 • Connectivitat ETHERNET(Opcional)
 • Xarxa Privada 4Ghz (Opcional)
 • Entrades/sortides digitals
 • Entrades/sortides analògiques
 • Identificació Usuari RFID/NFC (Opcional)
 • SD Card (Opcional)

L’equip es subministra amb encapsulat compatible amb guia DIN i transparent, però tenim altres opcions.