Núm. Col·legiat: 24555        Tel. 645 43 22 57 •  jcasanovas@leancat.cat

Tornar a dalt

Leancat

Eines Lean

La metodologia Lean es materialitza a través de l’aplicació d’una sèrie de tècniques, que s’han anat implementant amb èxit en empreses de diferents sectors. Aquestes tècniques es poden implementar de forma independent o conjuntament.

Una bona manera de simplificar i ordenar aquestes tècniques es agrupar-les en tres grups diferents. El primer grup son aquelles tècniques que per les seves característiques, claredat i possibilitat d’implementació són aplicables de forma fàcil i directa, i en qualsevol sector. Normalment l’acció és de “sentit comú”.

  • Les 5’S: Tècnica utilitzada per la millora de les condicions de treball a través d’una excel·lent organització, ordre, estandardització i neteja en cada zona.
  • SMED: Sistema utilitzat per la disminució dels temps de preparació.
  • Estandardització: Tècnica que persegueix l’elaboració d’instruccions escrites que mostrin el millor mètode per actuar.
  • TPM: Conjunt de múltiples accions de manteniment productiu total que persegueix eliminar les pèrdues per temps de parada de les màquines.
  • Control visual: Conjunt de tècniques de control i comunicació visual que tenen per finalitat facilitar a totes les persones el coneixement de l’estat del sistema.

El segon grup son les tècniques que exigeixen un major compromís per part de l’empresa.

  • Jidoka: Tècnica basada en la incorporació de la capacitat de les màquines per detectar que estan produint errors.
  • Tècniques de qualitat: Conjunt de tècniques que persegueixen la disminució i eliminació de defectes.
  • Sistemes de participació del personal (SPP): Sistemes organitzats de grups de treball que supervisen i millores el sistema Lean.

En l’últim grup s’enquadren les tècniques més especifiques que canvien la forma de planificar, programar i controlar la producció. Exigeixen recursos especialitzats i suposen la màxima aplicació del paradigma JIT.

  • Heijunka: Conjunt de tècniques que serveixen per planificar i anivellar la demanada de clients, en volum i varietat, i que permeten l’evolució cap a la producció en flux continu.
  • Kanban: Sistema de control i programació sincronitzada de la producció basat en targetes.

Existeixen un ventall molt ampli d’eines Lean, aquí només fem esment de les més comuns.